IVD Maribor

+386 2 421 60 10

Valvasorjeva ulica 73 2000 Maribor

  ​​​info@ivd.si

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti opisuje vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih zbiramo na spletni strani www.mojzaupnik.si, ter kako se jih lahko spremeni ali izbriše. Zbrane osebne podatke obravnavamo skladno z omenjeno politiko in veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

IVD Maribor
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
Telefon: ​+386 2 421 60 10
Elektronska pošta: ​info@ivd.si

Obdelava osebnih podatkov

Pošiljanje sporočil preko kontaktnega obrazca

Pri pošiljanju sporočil preko kontaktnega obrazca se zbirajo naslednji podatki:

 • ime in priimek,
 • naziv organizacije,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • datum in čas pošiljanja,
 • drugi podatki, ki jih posameznik posreduje ali da na razpolago z izpolnitvijo obrazca.

Namen: Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob pošiljanju sporočil preko kontaktnega obrazca potrebujemo za obdelavo vašega sporočila in za komunikacijo z vami glede vprašanj. 
Pravna podlaga: Osebni podatki se zbirajo na podlagi posameznikovega jasnega in nedvoumnega soglasja, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Čas hrambe: Osebni podatki se hranijo do umika privolitve.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje ​IVD Maribor za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov na področju varovanja informacij oziroma preko pogodbenih partnerjev tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje ​IVD Maribor, skladno s Splošno uredbo in drugo veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoča izvrševanje naslednjih pravic:

 • posameznik lahko kadarkoli prekliče dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • posameznik lahko zahteva vpogled v osebne podatke, ki se obdelujejo pri upravljavcu,
 • popravek netočnih osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave za vse ali posamezne vrste osebnih podatkov,
 • izbris osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca po izbiri posameznika,
 • pravica do ugovora obdelave osebnih podatkov.

Posameznik, lahko uveljavlja svoje pravice tako, da nas o tem obvesti pisno po elektronski pošti info@ivd.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami spletne strani in širitvijo naših storitev lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na naših spletnih straneh.
 
Ta različica Politike zasebnosti velja od 1. 3. 2024.